BANJA PALIĆ

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 102 m
▪ Region: severna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 186 km
▪ Klima: umereno kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Reumatske bolesti
▪ Dermatološke bolesti
▪ Bolesti lokomotornog sistema
▪ Neurološke bolesti
▪ Ginekološke bolesti

Terapeutske procedure:
▪ Peloido terapija
▪ Hidroterapija

...
Pročitajte više