BANJA VRDNIK

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 240 m
▪ Region: severna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 70 km
▪ Klima: umereno kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Reumatske bolesti
▫ degenerativni, zapaljenski, hronični reumatizam

▪ Bolesti lokomotornog sistema
▫ posttraumatska i postoperativna stanja

▪ Sportske povrede
▫ Respiratorne bolesti
▫ Ginekološke bolesti

▪ Neurološke bolesti

...
Pročitajte više