Zvuči neverovatno ali je tačno. Civilizacijska dostignuća, proizvod čovečjeg uma i naučnih dostignuća, fascinantna su i brojna sa sve efektnijim dostignućima. Živi se komfornije, lepše i sa olakšanom egzistencijom. Umesto da smo zbog toga zdraviji, telesno sposobniji sa produženim radnim i životnim vekom, dešava nam se nešto sasvim suprotno.

Kardiovaskularne Bolesti i Tip 2 Dijabetes
28
Nov
2017
Uto

KARDIOVASKULARNE BOLESTI I TIP 2 DIJABETES

(„BOLESTI CIVILIZACIJE“)

Zvuči neverovatno ali je tačno. Civilizacijska dostignuća, proizvod čovečjeg uma i naučnih dostignuća, fascinantna su i brojna sa sve efektnijim dostignućima. Živi se komfornije, lepše i sa olakšanom egzistencijom. Umesto da smo zbog toga zdraviji, telesno sposobniji sa produženim radnim i životnim vekom, dešava nam se nešto sasvim suprotno.

Suočeni smo sa epidemijama, neki ih sa pravom nazivaju pandemijama (globalno rasprostranjenim bolestimma), u kojim dominiraju arterioskleroza i Tip 2 dijabetes. Zbog toga se nazivaju još i „bolestima civilizacije“. Okrivljuju se za razbolevanja u sve ranijem životnom dobu, loš kvalitet života, povećane troškove lečenja, prevremene invalidnosti u suvišna umiranja.

Naučno je objašnjen ovaj neželjen i frustrirajući fenomen. Dominirajući životni stilovi savremenog čoveka opterećuju i ugrožavaju njegovu biološku suštinu (organizam). Na udaru je njegov metabolizam koji se usporava i menja. Većina se nedovoljno kreće, fizički je neaktivna (hipokinezija), nepravilno se hrani (gojaznost), puši (ogroman broj mladih), stresno doživljava nametnute probleme egzistencije i sl.

Odgovor organizam na sve te nepovoljne uticaje je nijansiran ali suštinski jedinstven. Remete se složeni, najfiniji metabolički procesi, srazmerno trajanju i težini (stepenu), navedenih, opterećujućih činilaca. Kod genski (nasledno) disponiranih osoba to sve postaje izraženije i zdravstveno štetnije. Dokazano je da se sve odvija nastajanjem sveobuhvatnih otežavanja (stručno-rezistnecije), da insulin efikasno, pravovremeno i optimalno, ostvari svoju osnovnu metaboličku ulogu. Zbog toga je pankreas prinuđen da stvara insulin u povećanoj količini (kompezatorni odgovor), kojim na štetan način preplavljuje organizam, a on se funkcionalno iscrpljuje.

Stručno se poremećaj naziva INSULINSKOM REZSTENCIJOM (I.R.) usled koje nastaje HRONIČNI HIPERINSULINIZAM. Time je rasvetljena suština ili uzrok (stručno-etiologija), jedinstvena za arteriosklerozu (kardiovaskularne bolesti) i Tip 2 dijabetes. Saznanje je epohalno i od nemerljivog medicinskog značaja (medicinska novina). Omogućava usmeravanje svih mera i postupaka prema suštini kao definisanom zdravstvenom cilju, ali, ne manje bitno, objedinjavanje, sada usitnjenih, usko specijalizovanih profila zdravstvenih profesionalaca. Svima se ukazuje na tako precizno postavljen fokus i put kojim će bitno uvećati svoju zdravstvenu misiju.

Sve to zahteva novu metodologiju rada koja omogućava precizniju i stručnu, personalizovanu PREVENCIJU (medicinska novina). Umesto do sada primenjivane u formi uopštenog i deklarativno zdravstveno opredeljenje. Omogućava se i efikasnije, jeftinije lečenje već nastalih bolesti.

Prevencija vekovni san i težnja medicinske nauke sada postaje dostižna i realno moguća. Najznačajnije bolesti današnjice se mogu kategorisati kao oboljenja koja se suštinski mogu sprečiti.

Pored primene mera i postupaka (fizička aktivnost, redukcija gojaznost, pravilna ishrana, prestanak pušenja itd) takozvanih ne farmakoloških tretmana Insulinske rezistencije, u prvi plan se nameće i snažna potreba njenog farmakološkog lečenja. Tako se došlo do potrebe novih formulacija medikamenata ili supstanci čiji je cilj lečenje ili ublažavanje INSULINSKE REZISTENCIJE (Insulinski senzitajzeri).

Srazmerno tome, veoma se intenziviraju i uvećavaju napori brojnih farmaceutskih firmi u tom pravcu. Rezultati su oskudni i do sada razočaravajući. Osnovne zamerke tako formulisanim preparatima bile su; mogućnost oštećenja jetre (hepatotoksičnost), uvećavanje TM, zadržavanje tečnosti, pogoršavanje hipertenzije. Iz tih razloga je izostala njihova masovna upotreba.

U poređenju sa tim iskustvima naš prirodni preparat Diabet 2, čini suštinsku novinu i ostvaruje evidentnu prednost. Projektovan je da deluje na Insulinsku rezistenciju. Veoma preciznim, prospektivnim i detaljnim kliničkim ispitivanjima (veliki broj ispitanika), ali i kroz posebno kontrolisanu primenu u praksi (10-15 godina), on taj zadatak uspešno ostvaruje. Sportskim rečnikom rečeno, njemu je visoko postavljena lestvica (težak oblik I.R.), koju je uspešno savladao osvajajući zlatnu medalju (nema konkurenciju).

Uklanjanjem ili ublažavanjem Insulinske rezistencije, značajno se smanjuju koncentracije insulina u krvi. Tim putem se ublažava hipertenzija, štiti jetra (smanjuje transaminaze), olakšava redukcija gojaznosti (smanjuje apetit) i popravlja opšte stanje organizma. Pankreas se štiti od iscrpljivanja a arterije od progresivnog oštećenja po modelu difuzne arterioskleroze.

Diabet 2 sadrži obilje vitamina, vlakana i bitnih, metabolički aktivnih mikroelemenata. Nema neželjenih i štetnih dejstava.

Zbog tih osobina pogodan je za masovnu primenu i ima široku indikacionu lepezu. Može se primeniti u prevenciji (dokumentovano smanjuje koncetracije insulina i do 50%), kod svih poznatih rizičnih grupa za ovaj poremećaj (Metabolički syndrom, policistični jajnici, gojaznost, nasleđe itd.) Koristan je za tretman osoba sa nedovoljnim fizičkim aktivnostima (sedenternosti), posebno važan u onih sa porodičnom dispozicijom za arteriosklerozu ili Tip 2 dijabets, gojaznost, hipertenzije, dislipidemije, oštećenja jetre, pušenje, stres itd. Njegovom primenom se ostvaruje ubedljiviji zdravstveni benefit različitih programa namenjenih povećavanju i očuvanju zdravlja. U praksi nije dostupan preparat sa sličnim svojstvima i mogućnostima.

U terapiji već nastalih bolesti; arterioskleroze (kardiovaskularne bolesti, hipertenzije, poremećaji cirkulacije), i Tip 2 dijabetesa, rezultati su upečatljivi, precizno dokazani (izmereni), ostvaruju se u širokom opsegu istovremenih metaboličkih poboljšavanja, sa dopunjujućim i podstičućim (stručno sinergističkim) zdravstveno bitnim efektima, kojima se suštinski potvrđuje zajedničkin uzrok (etiologija) prepoznata kao IR. Poslužimo se analogijom. Samo efikasnim intervencijama na izvorište nekog rečnog toka može se celovito i pouzdano uticati na sve postojeće, nizvodne tokove, njenog razuđenog, udaljenog i razgranatog sliva. Sva druga rešenja su samo parcijalna i ograničenog dometa.

Diabet 2 se može primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa postojećim lekovima za ove bolesti (krvni pritisak, šećer, lipidi itd). Ima ih zaista mnogo, često u opterećujućim zdravstveno i finansijskim aspektima brojnih pojedinaca.

Bitno je istaći da se u tim slučajevima aktuelna doza leka mora prilagođavati (smanjivati) u zavisnosti od ostvarenog efekta koji se bitno pojačava. Nisu retki slučajevi da može doći i do potpune obustave prethodne specifične terapije pa i samog insulina. Nikada to ne raditi bez prethodne konsultacije sa lekarom. Diabet 2 ne zamenjuje insulin, ali ako on postoji, značajno uvećava njegovu efikasnost.

 

Prof. Dr Radosav Dragojević, endokrinolog.

Medicinski koautor, istraživač i promoter Diabet 2 


Podelite sa prijateljima