NIŠKA BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 248 m 
▪ Region: južna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 250 km
▪ Klima: kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Kardiovaskularna oboljenja (hipertenzija, koronarna bolest, srčane mane...)
▪  Sterilitet
▪ Posttraumatska stanja
▪ Oboljenja lokomotornog sistema
▪ Respiratorne bolesti
▪ Stanja posle oštećenja perifernog i centralnog motornog neurona
▪ Oporavak posle operacija na srcu

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Balneoterapija
▪ Fizikalna terapija:
▫ Elektroterapija
▫ Kinezi terapija
▪ Peloidna terapija
▫ Masaže (aparaturne i ručne)

...
Pročitajte više