PRIBOJSKA BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina: 530 - 550 m 
▪ Region: zapadna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda:320 km
▪ Klima: umereno – kontinentalna 

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Dermatološke bolesti 
▪ Ginekološke bolesti
▪ Sportske povrede
▪ Bolesti lokomotornog sistema
▪ Reumatske bolesti
▪ Posttraumatska stanja
▪ Poremećaji periferne cirkulacije
▪ Bolesti digestivnog sistema
▪ Neuralgije

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Fizikalna terapija
▫ Kinezi terapija
▫ Laseroterapija
▫ Magnetoterapija
▪ Akupunktura

...
Pročitajte više