RIBARSKA BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina:540 m 
▪ Region: centralna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 220 km
▪ Klima: umereno kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Posttraumatska stanja
▪ Hemipareze, hemiplegije
▪ Deformiteti kičme
▪ Oboljenja lokomotornog sistema
▪ Sportske povrede

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Hidroterapija
▪ Hiperbarična komora
▪ Elektromioneurografija (EMNG)
▪ Fizikalna terapija:
▫ Kinezi terapija
▫ Ultrazvučna terapija
▫ Elektroterapija
▫ Magnetoterapija
▫ Termo terapija
▪ Osteodenzitometrija
▪ Masaže 

...
Pročitajte više