SIJARINSKA BANJA

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina:520 m 
▪ Region: južna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: oko 300 km
▪ Klima: umereno kontinentalna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Posttraumatska stanja
▪ Oboljenja lokomotornog sistema (spondiloza, artroza, ishijas, lumbago...)
▪ Sportske povrede
▪ Bolesti respiratornog sistema (astma, bronhitis...)
▪ Dijabetes
▪ Oboljenja digestivnog sistema
▪ Oboljenja hepatobilijarnog sistema
▪ Bubrežne bolesti
▪ Ginekološke bolesti, sterilitet
▪ Iscrpljenost organizma
▪ Neuroze

NAJČEŠĆE TERAPIJSKE PROCEDURE:

▪ Hidroterapija
▪ Fizikalna terapija:
▫ Kinezi terapija
▫ Ultrazvučna terapija
▫ Elektroterapija
▫ Magnetoterapija
▪ Peloid terapija
▪ Krio terapija
▪ Inhalacije
▪ Masaže

...
Pročitajte više