9. novembar 2017., od 11-18h, SVEČANA SALA DEKANATA MEDICINSKOG FAKULTETA, BEOGRAD

seminar bolesnici sa limfomom
09
Nov
2017
Čet

CILJ SEMINARA je upoznavanje polaznika sa: revizijom klasifikacije limfoidnih neoplazmi Svetske zdravstvene organizacije iz 2016. godine, novim dijagnostičkim kriterijumima za pojedine histološke tipove limfoma, preporukama za lečenje bolesnika sa određenim tipovima limfoma u prvoj terpijskoj liniji, kriterijumima za procenu terapijskog odgovora kod određenih tipova limfoma, kao i sa preporukama za lečenje bolesnika sa primarno rezistentnim i relapsirajućim limfomima i njihovo praćenje PROFIL SLUŠALACA: lekari, medicinske sestre 

BROJ POLAZNIKA: maksimalno 100 PRIJAVLJIVANJE ZA SEMINAR JE OBAVEZNO I VRŠI SE CENTRU ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU

E-MAIL: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

ILI NA TELEFONE 011/36 36 363 I 011/36 36 364 2

PROGRAM JE AKREDITOVAN OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA REPUBLIKE SRBIJE

http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/121891.pdf


Podelite sa prijateljima