U savremenom turizmu putovanje radi zdravlja predstavlja jedan od najbrže rastućih sektora. Turisti koriste blagodeti klime, vode, sredine, poboljšavaju zdravlje kroz različito osmišljene programe koji uključuju masaže, antistres tretmane, detoksikaciju, smanjenje težine, sportske aktivnosti, kao i obavljanje određenih intervencija i procedura.

Napredak i razvoj medicine kao nauke doveo je do shvatanja da se bilo koja aktivnost vezana za zdravlje odnosi na lečenje ili boravak u bolnici. To su bili počeci nastanka medicinskog turizma. Tokom vremena pojavljuje se termin wellness (blagostanje, dobro zdravlje), kojim je predstavljen koncept prevencije tj. očuvanja zdravlja.

Zdravstveni turizam se obično izjednačava i koristi kao medicinski turizam. Ipak, različiti su motivi i ciljevi, tako da se danas pod pojmom medicinski turizam podrazumeva putovanje radi zadovoljenja čovekovih potreba za popravljanjem stanja zdravlja, oporavkom i lečenjem, a pojam wellness turizam se odnosi na putovanje sa ciljem očuvanja zdravlja, održavanje fizičke i umne kondicije kao prevencije dobrog zdravlja. Zajedničko za ove termine je postizanje i održavanje dobrog zdravlja ljudi.

 

ZDRAVSTVENI / WELLNESS TURIZAM

ZDRAVSTVENI / MEDICINSKI TURIZAM

MOTIV:

MOTIV:

Očuvanje zdravlja / prevencija bolesti

Oporavak, unapređenje / popravljanje zdravlja

AKTIVNOST:

AKTIVNOST

Fizička i umna kondicija, fitnes, rekreacija, relaksacija, zdrava ishrana

Lečenje, terapija, rehabilitacija, dijetalna ishrana

Srbija u odnosu na zemlje Evrope ima niže cene medicinskih usluga i turističkih ponuda, što nas pozicionira u grupu zemalja sa velikim potencijalom za razvoj.

Bitan razlog, pored značajno nižih cena je edukovan stručan kadar i odlični uslovi za obavljanje dijagnostičkih pretraga i operativnih zahvata.

Najčešće se pacijenti iz inostranstva odlučuju za obavljanje hirurških, estetskih intervencija, a podaci ukazuju i na sve veću razvijenost dentalnog turizma.

Portal zdravstveni turizam je kreiran sa ciljem da građanima pruži korisne informacije o bolestima, simptomima, načinima lečenja, predstavi nove tehnologije, mogućnosti banjskog lečenja, rehabilitacije, mesta za aktivan i zdrav odmor, kozmetičke tretmane, preparate za lečenje i unapređenje zdravlja, informacije o edukacijama, stručnim skupovima, novosti iz sveta medicine i zdravlja.

Prijatelji:

Bg Linkovi      Raskrsnica      Sajtovi      Prezentacije      Web Adresar      Bg Autentik      Autentik     


Podelite sa prijateljima