BANJA JUNAKOVIĆ

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:

▪ Nadmorska visina:86 m
▪ Region: severna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 180 km
▪ Klima: blaga kontinentlna

 

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Neurološke bolesti:

▫ Bolesti centralnog i perifernog motornog neurona

 

▪ Ginekološke bolesti:

▫ Lečenje steriliteta
▫ Postoperativni oporavak 

 

▪ Reumatske bolesti:

▫ Zapaljenske, degenerativne, hronične  bolesti

 

▪ Ortopedske bolesti:

▫ Bolesti kostiju i zglobova
▫ Deformiteti kičmenog stuba i ekstremiteta
▫ Posttraumatska i postoperativna stanja
▫ Sportske povrede

 

▪ Respiratorne bolesti:

▫ Astma, bronhitis...

...
Pročitajte više