Sva tri Doma za smeštaj i negu starih lica „Senior Plus “ poseduju Licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja. Nadležno Ministarstvo propisuje potrebne standarde koje moraju ispuniti sve Ustanove socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije. Ispunjavanjem ovih uslova, samim postupkom licenciranja i dobijanja Licence osim toga što se staje na put sivoj ekonomiji, omogućava se siguran, bezbedan smeštaj, dostojanstven boravak starih lica u Ustanovama ovog tipa.

Senior Plus Dom za Stare Barajevo Palilula Vozdovac
07
Mar
2018
Sre


Da li posedujete dozvolu od strane ministarstva rada, socijalne politike i ministastva zdravlja i zbog čega je to važno ? 

Sva tri Doma za smeštaj i negu starih lica „Senior Plus “ poseduju Licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.  Nadležno Ministarstvo propisuje potrebne standarde koje moraju ispuniti sve Ustanove socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije. Ispunjavanjem ovih uslova, samim postupkom licenciranja i dobijanja Licence osim toga što se staje na put sivoj ekonomiji, omogućava se siguran, bezbedan smeštaj, dostojanstven boravak starih lica u Ustanovama ovog tipa.

 

Na kojim lokacijama se nalazite?

Ustanova socijalne zaštite „ Senior Plus“ posluje na tri beogradske opštine, Barajevo, Palilula i Voždovac.
Senior Plus 1 nalazi se na adresi Lipovački put 13, Barajevo
Senior Plus 2 nalazi se na adresi Darinke Jevrić 40, Palilula, naselje Višnjička banja
Senior Plus 3 je na adresi vojvode Vlahovića 3v, Voždovac

 

Kakav je društveni život korisnika doma Senior plus?

Bogat društveni život korisnika organizuju naši socijalni radnici I radni terapeuti u dogovoru sa ostalim članovima stručnog tima kao I spoljnim saradnicima naše Ustanove. Kulturno zabavne aktivnosti uskladjene su sa individualnim mogućnostima i interesima korisnika. Dešavanja u domu koja pozitivno utiču na dobro raspoloženje kako korisnika tako i srodnika jesu svakako proslave rodjendana i obeležavanje bitnih datuma i praznika. Turniri i takmičenja u društvenim igrama dovoljan su nam pokazatelj da našim korisnicima ne ponestaje takmičarskog duha. 
Radno okupaciona terapija sprovodi se kroz razne tematske i kreativne radionice. Stručni radnici Doma za smeštaj starih i nemoćnih lica Senior Plus, rade na očuvanju koordinacije i automatizacije pokreta, povećanju koncentracije i pažnje kao i očuvanju njihovog psihofizičkog zdravlja. Posebna pažnja je usmerena na korisnike obolele od demencije i Alchajmerove bolesti.
Često se organizuju posete muzičara, pesnika, mađinoničara. Osim toga , u saradnji sa gradskim  obdaništima organizujemo posete beogradskih mališana gde kroz zajedničko druženje.  


Ko su vaši korisnici ?

Struktura naših korisnika je raznolika. Podjednako su zastupljena oba pola svih struktura obrazovanja. Pored osoba, koje zbog starosti I drugih životnih okolnosti, žele da treće doba provode u društvu svojih vršnjaka, daleko od usamljenosti, naši korisnici su I lica kojima je zbog samog zdravstvenog stanja neophodna pomoć i nega stručnog medicinskog osoblja. Domski smeštaj u “ Senior Plusu ” prilagođen je za  pokretne, polupokretne i nepokretne korisnike, kao I osobe obolele od svih oblika demencije i Alzhajmerove bolesti. Takodje, jedan broj naših korisnika je na privremenom smeštaju do oporavka, po otpustu iz zdravstvenih ustanova. U letnjim mesecima, organizujemo smeštaj na kraći vremenski period za sve one koji nisu u mogućnosti I njihovo zdravstveno stanje ne dozvoljava da sami budu u svom domu dok su njihovi najbliži na godišnjem odmoru.


Kako izgleda svakodnevnica u domovima Senior Plus?

Izmedju svakodnevnih osnovnih aktivnosti koje podrzumevaju negu, održavanje lične higijene, obroke, popodnevni odmor … u zavisnosti od trenutnog raspoloženja korisnika, planiraju se I aktivnosti za taj dan. Trudimo se da poštujemo želje i privatnost svakog našeg korisnika ali kroz pažljivu animaciju podstičemo ih na učešće. Na dnevnom planu su zastupljene likovna, muzička I čitalačka sekcija. Osim njih društvene igre se vrlo rado igraju u našim domovima i neguju kompetativnost izmedju učesnika.Igre memorije, podsećanja i pogadjanja su neizostavni deo našeg dnevnog repertoara koji korisnici najviše vole. 

 

Ko čini vaš tim?

Naš stručni tim čine socijalni radnici, lekari opšte prakse, radni terapeut, medicinske sestre i tehničari, fizioterapeuti, negovateljice, ostalo pomoćno osoblje.


Da li organizujete aktivnosti u kojima su uključujete i vaše korisnike ?

Od samog zdravstvenog stanja i očuvanih mentalnih kapaciteta korisnika zavisi i njihovo učešće u našim aktivnostima. Trudimo se da se što više korisnika podstakne na učešće kao i da aktivnosti prilagodimo njihovim individualnim mogućnostima . 

 Podelite sa prijateljima