Kardiološka sekcija Simpozijum '' Nove preporuke u svakodnevnoj kliničkoj praksi'', Datum održavanja 25. januar 2018. Mesto održavanja: Narodna biblioteka, Ul. Skerlićeva 1, Beograd

Kardiološka sekcija Simpozijum '' Nove preporuke u svakodnevnoj kliničkoj praksi'' Beograd
25
Jan
2018
Čet

Kardiološka sekcija

Simpozijum '' Nove preporuke u svakodnevnoj kliničkoj praksi''

Datum održavanja 25. januar 2018. 

Mesto održavanja: Narodna biblioteka, Ul. Skerlićeva 1, Beograd

Akreditovano A-1-2713/17, za lekare , 4 boda slušaoci

 

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

Препоруке за aкутни инфаркт миокарда са елевацијом СТ сегмента 2017 Европског удружење кардиолога

Председавајући: Доц др Милика Ашанин, Проф др Синиша Стојковић, Проф др Горан Станковић, Проф др Педраг Митровић

13:00-13:10

Приказ случаја бр 1

предавање

кл асист др Ратко Ласица

13:10-13:30

СТЕМИ препоруке: од бола до интервенције

предавање

Проф др Бранислав Стефановић

13:30-13:40

дискусија

 

 

13:40-13:50

Приказ случаја бр 2

предавање

кл асист др Златко Мехмедбеговић

13:50-14:10

СТЕМИ препоруке: примарна перкутана коронарна интервенција

предавање

Проф др Горан Станковић

14:10-14:20

дискусија

 

 

14:20-14:30

Приказ случаја бр 3

предавање

кл асист др Милан Добрић

14:30-14:50

СТЕМИ препоруке: терапија и праћење

предавање

Доц др Владан Вукчевић

14:50-15:00

дискусија

 

 

Focus update о двојној антитромбоцитној терапији у коронарној болести 2017 Eвропског удружења кардиолога

Председавајући: Проф др Милан Недељковић, Проф др Бранко Белеслин, Доц др Дејан Орлић

15:00-15:15

Приказ случаја бр 4

предавање

кл асист Гордана Крљанац

15:15-15:40

Двојна антитромбоцитна терапија

предавање

Доц др Небојша Антонијевић

15:40-15:50

дискусија

 

 

15:50-16:05

Приказ случаја бр 5

предавање

кл асист др Небојша Мујовић

16:05-16:20

Приказ случаја бр 6

предавање

кл асист др Марија Половина

16:20-16:45

Тројна терапија

предавање

кл асист др Татјана Потпара

16:45-17:00

дискусија

 

 

Препоруке за валвуларне болести срца 2017 и Препоруке за плућну хипертензију 2015 Европског удружење кардиолога

Председавајући: Проф др Биљана Обреновић-Кирћански, Проф др Драган Симић, Проф др Ана Ђорђевић-Дикић, Проф. др Ивана Недељковић

17:00-17:10

Приказ случаја бр 7

предавање

кл асист др Марко Бановић

17:10-17:30

ESC препоруке: болести аортног залистка

предавање

Проф др Милан Петровић

17:30-17:40

Дискусија

 

 

17:40-17:50

Приказ случаја бр 8

предавање

кл асист др Данијела Трифуновић- Замаклар

17:50-18:10

ESC препоруке: болести митралне валвуле

предавање

Проф др Бранислава Ивановић

18:10-18:20

Дискусија

 

 

18:20-18:40

ESC препоруке: болести трикуспидне валвуле

предавање

Проф др Димитра Калимановска-Оштрић

18:40-19:00

ESC препоруке: плућна хипертензија

предавање

Проф др Арсен Ристић

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.


Podelite sa prijateljima