Organizuje stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Preporuke za primenu terapije udarnim talasom u mišićnoskeletnim oboljenjima“. Održaće se 30. novembra 2017. u 13:00 časova u biblioteci Urgentnog centra KCS.

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS Stručni Sastanak Beograd
30
Nov
2017
Čet

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS organizuje 

stručni sastanak I kategorije u trajanju od 2 sata na temu „Preporuke za primenu terapije udarnim talasom u mišićnoskeletnim oboljenjima“.


Održaće se 30. novembra 2017. u 13:00 časova u biblioteci Urgentnog centra KCS.


Ciljna grupa su lekari.


Predavač je dr sc. med. Una Nedeljković.


Akreditovan je Odlukom ZSS br. 153-02-3452/2017-01 od 18.11.2017. pod evid. br. A-1-2654/17 sa 2 boda za slušaoce.


Edukacija je besplatna.
Kontakt osoba je Nela Ilić, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS (tel. 011/366-23-46 i služb. mob. KCS 12-03).


NAPOMENA: zbog ograničenog broja učesnika prijava je obavezna. Hvala na razumevanju.


Podelite sa prijateljima