Redovni sastanak Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva održava se 20. januara 2018. godine u amfiteatru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije »Dr Vukan Čupić« (Novi Beograd, Radoja Dakića 8) sa početkom u 11.00 časova.

Pedijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva
20
Jan
2018
Sub

Pedijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva

Beograd, DŽordža Vašingtona 19

OBAVEŠTENJE
         
Redovni sastanak Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva održava se 20. januara 2018. godine u amfiteatru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije »Dr Vukan Čupić« (Novi Beograd, Radoja Dakića 8) sa početkom u 11.00 časova.

Dnevni red:

1. Prof. dr Dragana Vujić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i detea Srbije «Dr Vukan Čupić», Novi Beograd  Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze kod dece u Srbiji
2. Klin. asist. mr sci dr Predrag Rodić, Univerzitetska dečja klinika,  Beograd Klinički pristup bolesnicima sa retkim koagulopatijama

            Diskusija

            Kafe pauza (20 min.) 

3. Klin. asist. dr Nataša Stajić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije «Dr Vukan Čupić», Novi Beograd Integrisani klinički put za lečenje infekcija urinarnog trakta kod dece i mladih do 18 godina života


           Diskusija 

           Izlaganja traju 20 minuta, diskusija neograničena. 

           Koktel 

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-2756/17.


Prof. dr Nedeljko Radlović 

Predsednik Pedijatrijske sekcije 


Beograd, 10. januar 2018. god.Podelite sa prijateljima