Sekcija kliničke biohemije SLD, održaće u utorak, 27.02.2018, sa početkom u 15h u prostorijama SLD (Džordža Vašingtona 19), predavanje prof. dr Aleksandra Trbovića pod nazivom: ''Genetska dijagnostika tumora i lečenje''. Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog Saveta (A-1-1589/17) sa 2 boda za slušaoce

Sekcija kliničke biohemije SLD
27
Feb
2018
Uto

▪ Sekcija kliničke biohemije SLD,  održaće u utorak, 27.02.2018,sa početkom u 15h u prostorijama SLD  (Džordža Vašingtona 19)

predavanje prof. dr Aleksandra Trbovića pod nazivom:

''Genetska dijagnostika tumora i lečenje'' 

 ▪ Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog Saveta (A-1-1589/17) sa  2   boda za slušaoce.


Podelite sa prijateljima