Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19. 25–26. novembar 2017. Organizator: Sekcija za kliničku farmakologiju SLD.

Simpozijum IX nedelja bolničke kliničke farmakologije Beograd
25
Nov
2017
Sub
  • Beograd, prostorije SLD, Džordža Vašingtona 19.

  • 25–26. novembar 2017.

  • Organizator: Sekcija za kliničku farmakologiju SLD.

  • Akreditovan je Odlukom ZSS br. A-1-2166/17 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemiĉare, medicinske sestre, tehničare i ekologe sa 4 boda za učesnike.


Podelite sa prijateljima