23. novembar 2017., od 10-17h, INSTITUT ZA REHABILITACIJU, SOKOBANJSKA 17, BEOGRAD

seminar uloga fizijatra
23
Nov
2017
Čet

CILJ SEMINARA je da se pre svega lekarima, fizijatrima ukaže na različitost dijagnostičkih i terapijckih kriterijuma, podseti na neophodnost saznanja o sekundarnim uzrocima osteoporoze i definiše ulogu i zadatak fizijatra u procesu obrade pacijenta. METODE RADA: predavanja 


PROFIL SLUŠALACA: lekari, fizijatri 


BROJ POLAZNIKA: 50 TROŠKOVI EDUKACIJE: 5.000,00 dinara 


PROGRAM JE AKREDITOVAN OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA REPUBLIKE SRBIJE SA 6 POENA ZA POLAZNIKE SEMINARA

http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/124022.pdf


Podelite sa prijateljima